Coaching för medarbetare på Ert kontor

Vill ditt företag erbjuda era anställda möjligheten att arbeta med en coach regelbundet? Jag kan finnas tillgänglig hos er en eller flera dagar per månad under en period för att ge era anställda möjlighet till individuell coachning. Detta är ett mycket bra sätt för era anställda att få jobba med vad de individuellt behöver utveckla.

Att ha en coach på kontoret kan vara till nytta för det mesta men kanske extra gynnsamt om ert företag går igenom en förändringsfas. De flesta människor tycker att det är svårt med förändringar och kan behöva stöd och hjälp att landa i det nya på ett positivt och engagerat sätt.

Kontakta mig för att diskutera just Ert företags önskningar och behov.