Utveckling av grupper och team

Vad är egentligen skillnaden mellan grupp och team? En grupp är helt enkelt ett antal människor. Ett team däremot är en mindre grupp med gemensamt syfte och mål som kompletterar varandra, samarbetar. Ett team kan inte sättas ihop – ett team skapas. Här kan en coach vara till hjälp.

Kanske går ni som organisation eller team igenom en större förändring? Har ni tappat arbetsglädje? Behöver ni uppgradera kommunikationen inom teamet? Se över hur ni samarbetar? Återupprätta känslan av att ni är ett team och inte enbart en grupp?

Coaching är ett bra sätt att få ny dynamik i gruppen. Samtidigt kan det vara värdefullt för en väl fungerande grupp som behöver hjälp att se över sina mål och gemensamma värderingar.

Några vanliga frågor vi tar upp inom teamcoaching är:

  • Gemensam strategi för framtiden
  • Förbättra kommunikationen i gruppen
  • Konflikthantering
  • Hantera en omorganisation
  • Öka motivation och arbetsglädje
  • Hantera stress
  • Prioritera och sätta gränser

Efter en coaching serie brukar gruppen uppleva en större harmoni och arbetsglädje. Motivationen brukar öka och känslan av ’vi’ stärks – ni går från grupp till team.

Jag skräddarsyr program för ditt företag baserat på era behov. Vad behöver just er grupp för att utvecklas? Behöver hela gruppen coaching, delar av gruppen, några få individer? Kanske behöver vi jobba både med gruppen och med individerna individuellt. Välkommen att kontakta mig så pratar vi igenom hur vi kan arbeta tillsammans på bästa sätt.