Lär dig att använda mer av dina inre resurser för att skapa allt det du vill.
Allting börjar inom dig.

En coach är någon som finns där bara för dig. Någon som lyssnar på dig, ställer frågor, utmanar, uppmuntrar och stöttar dig.  Vi får fler insikter när vi berättar våra tankar för någon som verkligen lyssnar på oss. Vi finner lösningar på våra låsningar.

Att diskutera din situation, kanske en utmaning du står inför eller en möjlighet du funderar över, med en coach kan öppna dörren till nya insikter och perspektiv.

Syftet med att jobba med en coach är att hjälpa dig att utvecklas som person. Vi tittar på hur din situation ser ut idag och hur du önskar att det ska se ut framåt. Vi jobbar utifrån en tydlig målbild med att stänga detta gap. Arbetet vi gör tillsammans kommer att påverka dig i alla roller du har i livet. För ett framgångsrikt resultat behöver du vara villig att ta med hela dig in i coachningen.

Individuella tjänster

Ledarskapscoaching

Som chef eller ledare kan man ibland känna sig ensam med sina utmaningar. Förväntningarna från omgivningen är höga. Ofta även dina egna förväntningar på dig själv. Då kan det vara värdefullt att ha någon som står utanför organisationen att bolla sina tankar och idéer med.

Läs mer

Affärscoaching

Den här coachingen riktar sig till dig som är egenföretagare. Kanske är du ensam i ditt bolag och vill ha någon att bolla dina tankar och idéer med.

Läs mer

Livscoaching

Livscoaching tar ett holistiskt perspektiv. Fokus ligger på livet i stort. Vi tittar på din karriär, din hälsa och ditt välmående, dina relationer, personlig utveckling. Det kan handla om nästan vad som helst som är viktigt för just dig, i ditt liv.

Läs mer

Coaching med inslag av KBT

Här ligger grunden i coaching samtidigt som jag integrerar en del KBT metoder. Denna typ av coaching ger dig möjlighet att gå in mer på djupet i det du vill utveckla hos dig själv. Vi tittar bl.a. på de blockeringar som kanske ligger bakom att du tidigare inte lyckats med det du önskar och annat som kan hindra din framfart.

Läs mer

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med tyngdpunkten på tankar, känslor och beteenden. Vi jobbar med att medvetandegöra hur du tänker om dig själv, din omgivning och tillvaron i stort. Inom KBT är det förändring av de tankarna och de beteenden som ger dig en försämrad livskvalitet som står i centrum.

Läs mer

‘You have to do what you dream of doing even while you’re afraid’