Affärscoaching

Den här coachingen riktar sig till dig som är egenföretagare. Kanske är du ensam i ditt bolag och vill ha någon att bolla dina tankar och idéer med.

Genom att ha kontinuerlig kontakt med en coach har du en neutral person att få återkoppling från. Någon som kan se ditt företag utifrån och in och hjälpa dig att se flera perspektiv.

Affärscoaching hjälper dig bl.a. att:

  • Tydliggöra din företags strategi
  • Titta på dina värderingar och mål
  • Utnyttja din fulla kapacitet som entreprenör
  • Någon att bolla idéer med
  • Hur skapar du ett team
  • Utveckla dina relationer med anställda och kunder
  • Förbättra din kommunikation
  • Öka din självinsikt
  • Skapa framgångsrika beteenden
  • Hitta ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt till livet som entreprenör

Att arbeta med en coach är som att ha en opartisk och oberoende partner. Det blir ett samarbete.  Tillsammans går vi på djupet och lyfter fram och stärker dina förmågor och tillgångar. Som ett resultat kommer du att uppleva att du utnyttjar mer av din kapacitet, känna mer glädje, energi och mening i det du gör.

Precis som vid annan coaching är strukturen och utformningen av en coaching serie individuell och anpassas helt efter dina behov och önskningar. Det är du som bestämmer vad du vill ha hjälp och stöd med. Välkommen att kontakta mig för ett samtal om hur just vi kan arbeta tillsammans.