Coaching med inslag av KBT

Här ligger grunden i coaching samtidigt som jag integrerar en del KBT metoder. Denna typ av coaching ger dig möjlighet att gå in mer på djupet i det du vill utveckla hos dig själv. Vi tittar bl.a. på de blockeringar som kanske ligger bakom att du tidigare inte lyckats med det du önskar och annat som kan hindra din framfart.

Det är en metod där vi via reflektion och utmaningar kommer till klarhet om dina mål och hur du bäst når dem. Självkännedom står i fokus och detta hjälper dig att förbättra hur du relaterar till dig själv och andra. För att ta dig dit du vill eller för att leda andra, behöver du vara medveten om din personlighet, dina invanda tankemönster och beteenden. Dessa kommer att bli tydliga för dig under vårt arbete tillsammans.

Fokus ligger på möjligheter och lösningar som i all coaching. Samtidigt har känslor och deras budskap och betydelse stort utrymme i denna coaching.

En stor del handlar om hur du kan finna mer glädje och passion i livet utifrån dina värderingar och mål. Vad är viktigt för just dig i ditt liv. Agerar du i enighet med dina intentioner?

Varje program skräddarsyr jag utifrån dig och dina unika behov. Välkommen att kontakta mig med era önskemål så tittar vi på hur just vi kan arbeta tillsammans.