Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med tyngdpunkten på tankar, känslor och beteenden. Vi jobbar med att medvetandegöra hur du tänker om dig själv, din omgivning och tillvaron i stort. Inom KBT är det förändring av de tankarna och de beteenden som ger dig en försämrad livskvalitet som står i centrum.

Behandlingsmetoden är strukturerad och vi arbetar mot tydligt definierade mål. Fokus ligger på här och nu – hur kan du må bättre idag och framöver.

Inom KBT arbetar vi med ett flertal olika metoder som alla är vetenskapligt beprövade och har hjälpt många människor att finna lösningar på sina problem.

KBT är särskilt lämpad för problematik med:

 • Självkänsla
 • Sömn
 • Stress
 • Livsstilsförändring
 • Oönskade beteenden
 • Ätstörningar
 • Traumatiska upplevelser
 • Relationer
 • Oro/Ångest
 • Nedstämdhet
 • Negativa tankar
 • Depression

Behandlingen börjar med ett par inledande samtal där vi får förståelse för vad det är du som klient vill ha hjälp med. Under dessa samtal tittar vi på vad det är som utmanar dig, hur situationen uppstod samt hur det påverkar dig och ditt liv idag.  Vi går igenom vad du önskar uppnå och utifrån det sätter vi upp tydliga mål som vi fokuserar på genom behandlingen.

Välkommen att kontakta mig för mer information och boka ett möte.