Livscoaching

Livscoaching tar ett holistiskt perspektiv. Fokus ligger på livet i stort. Vi tittar på din karriär, din hälsa och ditt välmående, dina relationer, personlig utveckling. Det kan handla om den efterlängtade balansen mellan arbete och privatliv, skapa bättre relationer, stärka självkänslan, hantera stress, finna riktning, skapa bättre eller nya vanor. Det kan handla om nästan vad som helst som är viktigt för just dig i ditt liv.

Jag hjälper, uppmuntrar och stöttar dig att ta nästa steg, utveckla din motivation och villighet, utmana dig själv och leva ditt liv fullt ut, så som du drömmer om.

Efter att ha genomgått en coaching serie kommer du att uppleva en ökad känsla av välbefinnande. Genom coachingen kommer du att upptäcka att du har en inre kraft och egna resurser bortom det du tidigare erfarit. Du finner nya drivkrafter och din motivation ökar. Du kommer att få med dig nya verktyg för att på egen hand fortsätta att utveckla ditt liv i den riktning du önskar.

Varje individ är unik, vi har alla olika behov och önskningar. Därför skräddarsyr jag varje program.  Välkommen att kontakta mig för ett samtal om hur just vi kan arbeta tillsammans.