Personlig coaching som ökar motivationen, engagemanget och
sammanhållningen på er arbetsplats

Coaching hjälper ert företag genom att utveckla, utmana och stötta medarbetarna som driver det. Coaching är ett mycket fokuserat sätt att utveckla individer och grupper inom ett företag. Vart befinner ni er idag, vart vill ni vara?

Precis som varje individ är unik är även varje företag och dess behov unika. Jag skräddarsyr program för att möta just era behov. Nedan kan ni läsa om en del av de tjänster jag erbjuder.

Tjänster för företag & team

Ledarskapscoaching

Som chef eller ledare kan man ibland känna sig ensam med sina utmaningar. Förväntningarna från omgivningen är höga. Ofta även dina egna förväntningar på dig själv. Då kan det vara värdefullt att ha någon som står utanför organisationen att bolla sina tankar och idéer med.

Läs mer

Affärscoaching

Den här coachingen riktar sig till dig som är egenföretagare. Kanske är du ensam i ditt bolag och vill ha någon att bolla dina tankar och idéer med.

Läs mer

Coaching för medarbetare på Ert kontor

Vill ditt företag erbjuda era anställda möjligheten att arbeta med en coach regelbundet? Jag kan finnas tillgänglig hos er en eller flera dagar per månad under en period för att ge era anställda möjlighet till individuell coaching. Detta är ett mycket bra sätt för era anställda att få jobba med vad de individuellt behöver utveckla.

Läs mer

Utveckling av grupper och team

Vad är egentligen skillnaden mellan grupp och team? En grupp är helt enkelt ett antal människor. Ett team däremot är en mindre grupp med gemensamt syfte och mål som kompletterar varandra, samarbetar. Ett team kan inte sättas ihop – ett team skapas. Här kan en coach vara till hjälp.

Läs mer

‘If we keep doing what we are doing, we will keep getting what we are getting’